SK zápis 2011-03

 

Zápis ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 10.3.2011.

Přítomni: Hanuš, Flaška, Zeiska R., Zeiska P., Kučerová

Omluveni: Boučková, Vojtíšková.

 • Kontrola minulého zápisu.

 • Informace o podání žádosti na kácení přerostlých stromů u čp.298 na MÚ, odbor ŽP. Žádost o pokácení bříz na Brabáku musí podat majitelé pozemku.

 • Informace o stavu prodeje čp.298 – v KN je plomba na prodej manželům Panenkovým.

 • Výbor pověřil p.Hanuše a p.Kučerovou oslovením firmy DOKUMA ohledně výše zprostředkovatelské odměny za prodej čp.298 – až po dokončení prodeje.

 • Zeiska R. zjistí cenu za l hodinu pronájmu tělocvičny na ZŠ Plhov.

 • Nutno podat žádost o dotaci na činnost na Město Náchod do 30.3.2011 - zajistí p. Kučerová a p. Hanuš.

 • Diskuse ohledně existence výboru LO, nutno svolat členy LO k veřejné diskusi – na pátek 1.4.2011 – zajistí p. Hanuš.

 • Na úterý 15.3.2011 svolat brigádu členů LO na sundání kotev na Brabáku – zaj. p. Hanuš.

 • Zeiska R. prověří možnost koupě garáže v garážové zástavbě za hotelem Bonato v Bělovsi – cena 130 tis.Kč- vč. prověření technického stavu a dalších rozhodných skutečností.

 • Nákup 4-kolky – p. Hanuš vyžádá u firmy v Jablonci n.N. písemný cenový návrh, co obsahuje cena ve výši 299.000 Kč předběžně sjednaná před čtyřmi měsíci.

 • Informace o stavu instalování webkamery na Brabáku – p.Hanuš.

 • E-mailem budou oslovení členové LO k předání tržeb z LV p.Kučerové – do 31.3.2011.

 • Byl dohodnut termín konání VČS – 15.4.2011 – navržen salonek v restauraci Pod Montací – prověří a zajistí p. Hanuš, který bude následně informovat o konání členskou základnu e-mailem.

Zapsala: Libuše Kučerová