SK zápis 2011-04-01-členská

Zápis ze schůze členů lyžařského oddílu SK Běloves, konané dne 1.4.2011.

Přítomni: Brandejs I, Brandejs A, Dvořák Jan, Dvořáková Jana, Grim Jan, Grimová Věra, Hanuš P., Hanuš Lad., Hanušová Eva, Kaválek Boh., Kučera Luk., Kučerová Líba, Preclíková Martina, Skřivánek Martin, Slováková Dana, Strnadová Mon., Zeiska P., Zeiska R.

 • Tržby LV ze sezony 2010/2011 – členové předali p.Kučerové zbytek tržeb

 • Provoz vleků, tedy sezona, trvala 35 dnů.

 • Závazek SK na úpravu běžeckých stop na Dobrošově nemohl být v této sezoně splněn i z důvodu nedostatku sněhu. Naše angažovanost v tomto programu bude trvat i v následujících zimních sezonách.

 • Dne 31.3.2011 byla zakoupena nová 4-kolka Can-Am Outlander 800MAX XT – dobrovolný garant nad jejím provozem bude Martin Skřivánek.

 • Informace o kácení překážejících dřevin u domu čp.298 v Bělovsi – proběhlo dle povolení MÚ. Na kácení bříz na Brabáku nebylo povolení vydáno do konce 3/2011 – budou se kácet až na podzim po 1.11., kdy je možný další termín dle zákona

 • Zabezpečení boudy na Brabáku – ve spolupráci s p.Fridrichem – jsou jisté zejména časové potíže, ale už se akce blíží k závěru.

 • Nepořádek kolem altánu u horní stanice vleku na Brabáku – bylo kontaktováno město. Členové nesouhlasí s tím, že bude LO udržovat pořádek okolo zmíněného místa, a to ani v případě jisté finanční úhrady ze strany města.

 • Byl zvolen výbor LO - členové:

      • Brandejs I.

      • Zeiska R.

      • Zeiska P.

      • Hanuš P.

      • Kučera L.

 • P.Zeiska R. bude kontaktovat p.Zuzanu Žákovou, která organizuje lyž.oddíl dětí v Náchodě – bude jí nabídnuto, zda nechce tuto činnost provozovat pod SK Běloves – lyžařský oddíl, cež by mohlo napomoci k přírůstku nových členů.

 • Provoz 4-kolky – M.Skřivánek a P.Hanuš zjistí nejvýhodnější ceny POV vč. pojištění proti krádeži.

Termín: do týdne

 • Garážování 4-kolky – zatím ve stávající garáži na Sokolovně v Bělovsi. Garáž je nutno zabezpečit proti vniknutí – zaj. Grim, Zeiska P.

Termín: do týdne

 

Zapsal: L. Kučerová