SK zápis 2011-05

 

 1. Zápis ze zasedání výboru Sportovního klubu Běloves, o.s. ze dne 11.5.2011

 

 Přítomni: Zeiska R., Flaška J., Hanuš P., Slováková D.

 

Obsah jednání:

 

  1. Výbor jednohlasně zvolil za předsedu Sportovního klubu Běloves, o.s. Pavla Hanuše

 

  1. Dopis firmě Dokuma s.r.o.:

  • P. Hanuš informoval výbor ohledně dopisu zaslaného firmě Dokuma s.r.o., která ale na tento dopis a následný mail nereagovala. Pan Hanuš osloví firmu Dokuma telefonicky.

Termín: na dalším zasedání bude informovat

 

  1. Garáž na čtyřkolku za Bonatem

  • vytipovaná garáž je dosud pronajatá a další jednání je bezpředmětné. Členové výboru budou nadále sledovat možnosti koupi jiné vhodné garáže s osvětlením.

Termín: průběžně

 

  1. Smlouva o vedení daňové evidence:

  • výbor souhlasí se zněním Smlouvy o vedení DE s pí Ožďanovou ze dne 1.5.2011, ale dodatečně p. Hanuš (ve spolupráci s pí Kučerovou) dohodne s pí Ožďanovou pravidla podávání informací o hospodaření klubu a předávání pokynů pro banku.

Termín: do dalšího zasedání výboru

 

  1. Výbor souhlasí s předloženou nájemní smlouvou mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Běloves a Sportovním klubem Běloves, o.s., avšak požaduje doplnit paragraf V. Práva a povinnosti stran odstavcem 9. o slevě z nájmu v případě, že teplota v prostorách Sokolovny klesne pod 18 st.C a to ve výši 50%.

Termín: do dalšího zasedání výboru

 

  1. Odkanalizování hřiště:

  • členové výboru (Hanuš, Zeiska, Flaška) prověří možnost zrušení odkanalizování hřiště za účelem úspory platby za stočné.

Termín: do dalšího zasedání výboru

 

Vysvětlivky k číslování úkolů : 01/01 = číslo zápisu / číslo úkolu, pro číslo zápisu 00 = úkol dříve zvoleného výboru

Zapsal: D. Slováková