SK zápis 2011-06

2. Zápis se zasedání výboru Sportovního klubu Běloves o.s. ze dne 15.6.2011

Přítomni: Hanuš P., Zeiska R., Flaška J., Slováková D., Boučková S.

Byly projednány záležitosti ze zasedání výboru ze dne 11.5.2011:

K úkolu č. 01/01 P. Hanuš projednal s Ing. Dopitou doporučený dopis firmě Dokuma s tím, že p. Dopita se k tomu již nebude vyjadřovat a žádné finanční prostředky vracet nebude. Úkol splněn

 

K úkolu č. 01/04: Smlouva o vedení daňové evidence byla s pí Ožďanovou podepsána a bylo dohodnuto, že pí Ožďanová předloží výboru 1x za 3 měsíce výpisy z účtu Sport. Klubu a podá informace o hospodaření.

Úkol splněn.

K úkolu č. 01/05: Nájemní smlouva mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Běloves a Sportovním klubem Běloves – pan Hanuš ještě doladí paragraf V. Práva a povinnosti stran odstavcem 9. o slevě nájmu v případě, že teplota v prostorách Sokolovny klesne pod 18 st.C.

Úkol trvá.

K úkolu 01/06 : Odkanalizování hřiště - Pan Hanuš jednal s VaKem o snížení nákladů za vodné a stočné, které v současné době činí 13000,- Kč. Bylo dohodnuto, že se spojí s p. Martínkem (VaK) a projedná způsob znepropusnění 2 kanálů na hřišti u Sokolovny za účelem snížení poplatků za vodné a stočné a sjedná schůzku.

Termín: do konce června 2011

  1. Ing. Zeiska podal informaci, že pro Sportovní klub Běloves se podařilo od Města Náchod získat dotaci ve výši 21000,- Kč.

  1. Výbor se usnesl, že p. Kučerovou Libuši odmění za dlouholetou práci ve Sportovním klubu věcným darem ve výši 2000,- Kč a bude dohodnut termín předání.   

Zapsala: Slováková