SK zápis 2011-10

Zápis ze schůze členů lyžařského oddílu SK Běloves, konané dne 6.10.2011

Přítomni: Hanuš, Zeiska, Flaška, Slováková, Boučková – omluvena

K úkolu 01/05: pan Hanuš seznámi cvičitele s dohodou o záznamu poklesu teplot pod 18 st. C do návštěvní knihy.

Úkol splněn.

 

K úkolu 03/01: podpisový vzor k TV dořešen.

Úkol splněn.

 

K úkolu 01/06: předseda p. Hanuš zašle p. Nyčovi (starosta TJ Sokol Běloves) doporučený dopis, ve kterém oznámí zaslepení kanalizace a tím ukončení plateb ze strany SK Běloves k 30.9.2011. Zároveň prověří výměru plochy, ze které SK platil poplatek za odvod dešťové vody.

Termín: p. Hanuš bude informovat na příštím zasedání

 

K úkolu 03/02: p. Zeiska navštívil p. Malinu a informoval jej v souvislosti s chystanou změnou územního plánu o možnosti změny pozemku z louky na sportoviště. P. Malina si tuto možnost ještě rozmyslí.

Úkol splněn.

 

K úkolu 03/03: Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku předseda předal na MÚ.

Úkol splněn.

 

K úkolu 00/01: Na úkolu – vyčíslení nákladovosti jednotlivých oddílů za rok 2010 – se již pracuje.

Úkol trvá.

 

Úkol 04/01-trvalý: Výbor SK Běloves ukládá oddílu Fotbalu starat se o travnatou plochu hřiště s tím, že průběžně budou hrazeny náklady na provoz sekačky.

Termín: průběžně

 

K úkolu 03/04: Výbor bere na vědomí nákup přívěsného vozíku za čtyřkolku za cenu Kč 3000,-.

Úkol splněn.

 

Úkol 04/02: p. Hanuš zajistí náležitosti potřebné pro provoz přívěsného vozíku ( tech. průkaz atd. )

Termín: do konce listopadu 2011

 

Vysvětlivky k číslování úkolů : 01/01 = číslo zápisu / číslo úkolu, pro číslo zápisu 00 = úkol dříve zvoleného výboru

 

Zapsala: Slováková