SK zápis 2011-11

 

5. Zápis ze zasedání výboru Sportovního klubu Běloves, o.s. ze dne 10.11.2011

Přítomni: Hanuš P., Zeiska R., Flaška J., Boučková S., Slováková D., Kučerová L., Ožďanová J. – účetní

 

Na tomto zasedání byl projednáván jediný bod a to zamýšlené lepší zhodnocení finančních prostředků Sportovního klubu, o.s. Běloves, které jsou v současné době uloženy u KB – na běžném účtu a spořícím účtu. Zhodnocení na běžném účtu je v řádu cca 0,5% a zhodnocení na spořícím účtu přibližně 1% ročního úroku.

Možnost č. 1:

Byli jsme informováni poradkyní Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., p. Zuzanou Šůrovou (rodinný finanční poradce) o možnosti rozložení finančních prostředků do různých forem spoření, ať už přímo do stavebního spoření, nebo na spořící účet.

Možnost č. 2:

Další zajímavou a neobvyklou možnost, jak nejlépe zhodnotit finanční prostředky, předložil p. Jakub Šůra, a to investovat do nákupu zlata. Investice do zlata je nákup investičního zlata, opatřeného certifikátem. V principu zisk z této investice spočívá v postupném nárůstu ceny zlata na světových trzích a rozdíl ceny při pořízení a ceny při prodeji, snížený za poplatky, tvoří zisk. Ten je nutné poté přiznat na konci zúčtovacího období ke zdanění.

 

Bylo dohodnuto, že na dalším zasedání SK Běloves výše nabízené možnosti zhodnocení finančních prostředků budou posouzeny a případně vybrána varianta. V případě výběru varianty zhodnocení finančních prostředků bude v první řadě brán zřetel na bezpečnost investice, likviditu závazku a až nakonec výše zisku.

 

Zapsala: D. Slováková