SK zápis 2011-12

6. Zápis ze zasedání výboru Sportovního klubu Běloves, o.s. ze dne 8.12.2011

Přítomni: Hanuš, Zeiska, Slováková

 

Ad Zápis č. 5 – kontrola předchozího zápisu

  1. Výbor bere na vědomí p. Zeiskou zpracovaný návrh na odvolání proti Usnesení o vyloučení Sportovního klubu Běloves ze správního řízení ve věci vyhlášení „Přírodní památky Březinka“.

Úkol 06/01: Pánové Hanuš a Zeiska prověří aktuální znění zákona č. 114/92 Sb. a v případě, že odpovídá návrhu, který předložil p. Zeiska, bude odvolání dne 9.12. 2011 odesláno doporučeným dopisem na Krajský úřad Královehradeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství .

Termín: 9.12.2011

 

2. Vzhledem k tomu, že zasedání výboru se zúčastnili pouze 3 členové, je problematika uložení finančních prostředků za účelem získání výhodnějších podmínek přesunuta na další zasedání výboru.

 

Zapsala: Slováková