Od Bavorky k Bavorce

08.08.2012 11:53

Dne 21.7.2012 se uskutečnila cyklo jízda k uctění památky Ládi Hanuše. 26.7. by slavil narozeniny (66 let).

Akci zorganizovali Dvořáci a Líba Kučerová, za což jim patří velký dík. Zúčastnění se shodli na tom, že se příští rok setkáme znovu, ve stejném termínu (kolem 26.7.)

Společná cesta všech mířila od Bavorky v Bělovsi do Malého Poříčí do restaurace U Hanušů, kde jsme přečkali déšť. Poté ženy odjeli směrem na letiště ve Velkém Poříčí a odtud do Žďárek.

Muži (s jednou ženou) jeli od Hanušů přes Střezinu kolem Mýta na Vysokou Srbskou, občerstvili se pivem a pokračovali do Žďárek, kde se obě skupiny setkali a chvíli poseděly. Poté nás zbytek z 26 zúčastněných zamířil zpět k Bavorce, kde jsme si dali na Láďovu počest grog.

Zde někteří ze zúčastněných chybí, nestihli nastoupit ke společnému focení.