5. Usnesení KÚ HK

Zde je ke stažení Rozhodnutí Krajského úřadu Hradec Králové, odboru životního porstředí a zemědělství, vydaného 19.12.2011, které bylo převzato na České poště dne 28.12.2011.

Z technických důvodů je Rozhodnutí KÚ rozděleno do 8 menších souborů, neboť celé Rozhodnutí KÚ obsahuje 76 stran včetně přílohy č. 2 a celý naskenovaný dokument měl 21 MB velikost. Nebylo technicky možné takto velký soubor rozeslat.

Příloha č. 1 obsahuje nově zakreslenou mapu zakreslené Přírodní památky Březinka a je ve formátu A3, proto nebylo možno tuto naskenovat. Příloha č. 1 je k nahlédnutí u předsedy SK P. Hanuše.

Rozhodnuti-KU_1-10.pdf (2,5 MB)
Rozhodnuti-KU_11-20.pdf (2,6 MB)
Rozhodnuti-KU_21-30.pdf (2,5 MB)
Rozhodnuti-KU_31-40.pdf (3,3 MB)
Rozhodnuti-KU_41-50.pdf (2,8 MB)
Rozhodnuti-KU_51-60.pdf (3,2 MB)
Rozhodnuti-KU_61-70.pdf (3,1 MB)
Rozhodnuti-KU_71-76.pdf (1,5 MB)