SK zápis 2010-10-mimoř

Z á p i s z mimořádné schůze výboru SK Běloves, konané dne 15.10.2010.

 

Přítomni: Hanuš, Flaška, Zeiska R., Zeiska P., Kučerová.

Omluveni: Boučková, Vojtíšková.

 

1/ Přítomní se jednomyslně shodli na prodejní ceně nemovitosti čp.298 ve výši 1 100 tis.Kč pro zájemce p.Panenku. Cenu zájemci a jednání povede jménem výboru SK p.Hanuš. Termín pro vyjádření p.Panenky, zda cenu akceptuje vč. důkazu o tom, že má k dispozici shora uvedené finanční prostředky, je stanovena na 31.10.2010.

Jako důkaz o solventnosti je myšlena případná úvěrová smlouva, výpis z bankovního účtu, případně další, p.Panenkou navržený důvěryhodný důkaz.

 

2/ Bude požádám p.Dopita, aby po tuto dobu stáhl nabídku na prodej čp.298 z vývěsky jeho realitní kanceláře.

 

3/ Pokud p.Panenka nebude cenu akceptovat, bude nemovitost nabízena dále prostřednictvím vývěsky realit.kanceláře, příp. vhodným inzerátem v Echu za cenu 1 200 tis.Kč.

 

4/ Dále budou osloveni první zájemci o čp.298 Brožovi s nabídkou nájemního bydlení v dotčené nemovitosti po určitou limitovanou dobu, než by prodali jejich družstevní byt a mohli zaplatit kupní cenu.

 

5/ Pokud nebudou mít Brožovi zájem, tak bude do nemovitosti hledán vhodný nájemce a dále bude nabízena k prodeji.

 

Zapsala: Kučerová