SK zápis 2010-11

 

Z á p i s z členské schůze lyžařského oddílu SK Běloves, konané dne 11.11.2010.

 

Přítomni: Hanuš P., Hanuš L., Zeiska R., Zeiska P., Kučera L., Brandejs I., Stránský P., Kaválek B.,, Grim J., Dvořák J., Dopita J.

 1. Kontrola brigád – většina úkolů splněna

 • nátěry střech Grimovi, Preclíkovi – budou převedeny na rok 2011

 • Zeiska P. do 21.11. zajistí opravu teleskopů z Maliňáku

 • Úkol nátěry, které neprovedla rodina Voleských, bude převedeno na rok 2011 a přerozděleno

 • Kaválek M. Kaválek M. ml. – prověří v garáži na sokolovně, zda bude možné použít lavice zde uskladněné jako sedačky na převlékání na Brabák

 • Odevzdání použitých lan do sběru – Grimovi – bude provedeno v nejbližších dnech

 • D. Eichlerová – provede úklid nástupní plošiny – listí, úklid v boudě na Brabáku a v boudě na Maliňáku

 • T.Stejskal – nátěr sloupu na Brabáku – provést v nejbližších dnech s ohledem na počasí

 1. Ceny jízdenek – přítomní navrhli ponechat ceny jízdenek na cenách předešlé sezony 2009/2010 – schváleno jednomyslně. Případné změny jízdného řešit během zimní sezony dle úpravy kopce. Prozatím tedy nebude řešeno přeprogramování turniketu.

 2. Návrh na vybudování dřevěného suchého WC ???

 3. Jednáno o čtyřkolce – stávající – nepojízdná – odvézt prostřednictvím přepravce od Mirka Vodičky do EMU Praha k opravě a předat do bazaru k prodeji – navrhovaná cen 45.000 Kč. Přepravu čtyřkolky do Prahy doprovodí Petr Zeiska, bude vybaven potřebnými doklady.

 4. P. Hanuš seznámil s možností nákupu nové čtyřkolky Polaris Sportsman XP 850 – za cenu 241.000 Kč (bez posilovače řízení) a 288.000 (s posilovačem) – většina přítomných se klonila k nákupu čtyřkolky s posilovačem. V této souvislosti doporučeno porovnat ceny nabízeného stroje v Polsku a Německu – P. Hanuš zjistil, že cena za stejný stroj nabízený v Polsku je cca o 10.000 Kč vyšší. Nákup nového stroje Polaris se bude realizovat po ukončení prodeje domku a s tím spojeným získáním financí.

 5. I. Brandejs – navrhl, aby se přistoupilo k mazání dopravních lan vleků z důvodu zvýšení trvanlivosti lan – návrh odsouhlasen, bude realizováno během zimní sezony.

 6. P. Hanuš seznámil přítomné s plánovanou schůzkou s panem Fridrichem (Rudolf-Net) k plánované montáži web kamery a zabezpečení boudy na Brabáku – většinou přítomných odsouhlaseno, aby byla možnost odblokování a zablokování vstupu jak prostřednictvím mobil.telefonu, tak i pomocí klávesnice umístěné u vchodu do boudy.

 7. Problematika parkovného v Bělovsi – možnost parkovat v ulici K lomu? Nutné prověřit

 8. Přítomní členové diskutovali o možnosti proplácet všem členům odsloužené brigády na vleku, většina přítomných souhlasila, aby se služby proplácely všem sloužícím. Výše bude stanovena Výborem SK.

Zapsal: P. Hanuš