SK zápis 2010-10

 

Z á p i s ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 13.10.2010.

 

Přítomni: Flaška, Hanuš, Zeiska, R., Zeiska P., Kučerová.

 

 • Kontrola min.zápisu.

 • P.Hanuš informoval o potencionálních nových členech SK /2 osoby/.

 • Otázka nákupu křovinořezu – pro letošek z důvodu nedostatku fin. prostředků odloženo. Bude požádán opět p.Vyšín o posekání vlastním strojem, nápomocni budou p. Dopita, Kubík, Stejskal – inf. panu Dopitovi o této skutečnosti podá p.Hanuš.

 • Čtyřkolka – inf.p.Hanuše o nabídce na nákup Polarisu za 239 tis.Kč.

 • Změna úz. plánu města Náchoda – žádost podána na MÚ v termínu – informoval R.Zeiska.

 • Kontrola brigád na vleku – informoval p.Hanuš.

 • Čtyřkolka - bude dotazován p.Vodička na názor, zda je stávající stoj ještě opravitelný za nabídku 6000,-Kč.

 • Hřiště u sokolovny – hokejové brány budou zamčeny k sobě řetězem z důvodu bezpečnosti a nemožnosti jejich otočení - zajistí p.Flaška.

 • Zabezpečení boudy na Brabáku prostřednictvím EZS - o stavu jednání informoval p.Hanuš. Nabídka firmy Evolve – prověří R.Zeiska.

 • Schůzka v Polici n.M. – úprava běžeckých stop – zúčastní se p.Hanuš.

 • WWW – stránky SK – výbor schválil překlopení domény „skibeloves“ na „webnode“ vč. doplacení poplatku ve výši cca 500,-Kč. O spolupráci bude požádám M.Preclík ml.

 • Web kamery – nabízí Rudolfnet – i umístění antény wifi – výbor souhlasí.

 • P.Kučerová ověří podmínky pro prodej občerstvení na Brabáku v době provozu vleků.

 • Celosezonní permanentky pro firmy- nabídka za: 4000,-Kč přenosná

2500,-Kč nepřenosná

 

 • P.Hanuš seznámil s návrhem kalkulace jízdného na vleky pro sez.2010/2011:

 • 1hod. Dosp.souč. 50,- nově 70,-

 • 2h. 80,- 120,-

 • 3h. 120,- 150,-

 • 1 hod.děti 30,- 40,-

 • 2 h. 50,- 70,-

 • 3h. 70,- 90,-

 • Dotace ČSTV – žádost do 15.11.2010 – zpracování zajistí p.Kučerová.

 • Návrhy na prodejní cenu čp.298 p.Panenkovi:

1250 tis. Zeiska R.

1200 tis. Zeiska P., Flaška, Kučerová

1150 tis. Hanuš, Boučková

Nabídnuto bude za 1200 tis.Kč.

 

 • Výbor schválil nákup tělocvičného náčiní pro cvičení žen do výše 6000,-Kč /overbally, gumy apod./-zajistí p.Vojtíšková.

 • P. Kučerová připomněla, že v roce 2010 skončí s vedením účetnictví SK Běloves i jako člen výboru SK.

 

Zapsala: Kučerová