SK zápis 2010-06

 

Z á p i s ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 9.6.2010.

 

Přítomni: Boučková, Flaška, Hanuš, Zeiska P., Kučerová.

Hosté: p.Dopita, p.Kubík.

 

  • Pánové Dopita a Kubík nabídli SK prodej nemovitosti čp.298 prostřednictvím jimi provozované realitní kanceláře za částku 1450 tis.Kč /vč.znaleckého posudku pro daň.účely, zpracování daň.přiznání daně z převodu nemovitostí, vyhledání vhodného zájemce/.

Výbor po zvážení nabídky dal této nabídce přednost před Smlouvou o poskytnutí služeb realitní kanceláře RAKO, která zní na částku 1590 tis.Kč, z toho činí 90 tis. Zprostředkovatelská odměna + 20% DPH.

P.Hanuš bude o tomto rozhodnutí výboru SK informovat p.Dopitu.

  • P.Flaška požádá členy oddílu fotbalistů, že pokud spadne míč na přilehlé území některé z okolních nemovitostí u hřiště v Bělovsi, tak při vyzvednutí se ohlásí majiteli nemovitosti.

  • Oddíl fotbalistů vyspraví sítě kolem branek.

  • Členy lyž.oddílu.Brandejsem Ivanem a Brandejsem Adamem byl vypracován rozpis brigád na lyž.vlecích.

  • P.Hanuš seznámil členy výboru s nabídkou firmy Rudolf NET na umístění web kamer na Maliňáku, případně i na Brabáku. Pro SK by z toho neplynuly žádné náklady.

Zapsala: Kučerová Libuše