SK zápis 2010-12-členská

Z á p i s z členské schůze lyžařského oddílu SK Běloves, konané dne 09.12.2010.

 

Přítomni: Hanuš P., Hanuš L., Zeiska R., Zeiska P., Vodička M., Brandejs I., Stránský P., Kaválek B., Grim J., Grimová V., Dvořák J., Dopita J.

 

  1. Členové lyž. Oddílu odsouhlasili, aby se původní čtyřkolka, která byla odvezena 9.12.2010 do Prahy do společnosti EMU, odprodala za zůstatkovou hodnotu 10.000 Kč. P. Hanuš provede odhlášení vozidla na odboru dopravy + zrušení povinného ručení

  2. Návrh, aby se permanentní jízdenky předávaly zároveň proti uhrazení členského příspěvku

  3. Příspěvky nadále: 30 Kč děti do 15 let, 50 Kč mládež studující, 150 Kč dospělí

  4. P. Stránský informoval o problémech s pojištěním proti úrazu, kdy není hrazeno pojišťovnou plnění

  5. Proškolení obsluhy vleku

  6. Služby budou vykonávány za děti od 6 let + uhrazení členského příspěvku

  7. Přítomní odsouhlasili jednání k nákupu čtyřkolky Bombardier CanAm od společnosti Galaxibike z Jablonce nad Nisou. Model 2009 za 299.000 Kč

  8. Placení služeb – až po propočtu zisků a přepočítání nákladů

 

Zapsal: P. Hanuš