SK zápis 2010-07

Zápis z jednání dne 7.7.2010

 

Mimořádné jednání výboru SK Běloves, o.s.

 

Přítomni:

Kučerová, Zeiska P., Zeiska R., Hanuš P., J. Dopita

Omluveni: S. Boučková,, E. Vojtíšková, J. Flaška

 

P. Hanuš seznámil přítomné s průběhem jednání dne xxx se zástupci Sokola Běloves pány Dynterou a Nyčem, kdy předmětem jednání byl prodej pozemku a koupě domu č.p. 298 v ulici Vítkova v Bělovsi.

 

Z jednání se zástupci Sokola Běloves vyplynulo, že jsou ochotni jednat o případné koupi domu č.p. 298 v Bělovsi za předpokladu, že by SK Běloves byla ochotna slevit z původně požadované částky 1,5 milionu Kč za dům na č.p. 298. Sokolem Běloves původně nabízená částka 800.000 Kč byla dle jejich sdělení částka jako protinávrh námi požadované krajní částky 1,5 milionu Kč., kdy tyto částky byly nabízeny jednotlivými stranami – SK Běloves a Sokol Běloves – na jednání v únoru 2010.

 

Na závěr jednání se Sokolem Běloves dne xxxx bylo domluveno, že se sejde mimořádně výbor SK Běloves v nejbližších dnech a zváží, o jaké výchozí částce a za jakých podmínek by se mělo se Sokolem Běloves jednat a s tímto závěrem seznámí Sokol Běloves.

 

Na mimořádném jednání výboru SK Běloves byly domluveny tyto body:

 

 • Sokol Běloves bude písemně a doporučeně seznámen s námi navrženou cenou, kterou jsme oprávněni nabídnout při prodeji domu č.p. 298 v Bělovsi – jedná se o částku 1,3 milionu Kč.

 • Bude zjištěn skutečný stav, kudy vede obslužnost domu – elektro, voda, plyn, odpady – v domě č.p. 298 se sejde R. Zeiska, J. Dopita, P. Hanuš, aby tuto skutečnost prověřili – toto bude po zjištění skutečného stavu uvedeno jako podmínka pro zřízení věcného břemene

  • Provede: R. Zeiska, J. Dopita, P. Hanuš

  • termín: 10.7.2010

 • na stavebním úřadě – stavebním odboru MÚ Náchod – zjistí, jaké smlouvy jsou k dispozici k nemovitosti č.p. 298, Vítkova, Běloves,

  • Provede: R. Zeiska

  • termín: do 17.7.2010

 • bude provedena konzultace s odborníky z oboru stavitelství, zda je oprávněné a reálné

  1. zřídit do domu č.p. 298 jiný vstup

  2. požadovat soudní cestou zřízení věcného břemene – tzv. „Právo nezbytné cesty“ dle § 151o (§ 161o ???) občanského zákoníku

  3. využití institutu „Vydržení“ pozemku.

   • Provede: P. Hanuš, L. Kučerová, R. Zeiska, J. Dopita

   • termín: do 17.7.2010

 

Zapsal: P. Hanuš, 10.7.2010