SK zápis 2010-12

Z á p i s ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 1.12.2010.

 

Přítomni: Hanuš, Zeiska P., Kučerová, Zeiska R.

Hosté: Dopita J.

 

  • Kontrola min.zápisu.

  • Byly projednávány záležitosti okolo prodeje čp.298 manželům Panenkovým. Výbor usoudil, že je třeba uzavřít s nimi nájemní smlovu, protože mají o nemovitost vážná zájem a již chtějí připravovat nemovitost k bydlení.

Do nájemní smlouvy je třeba zakotvit, že nesmějí provádět žádné úpravy, které podléhají stavebnímu povolení a případné drobné úpravy že budou provádět na vlastní náklady a tím pádem nebudou požadovat od SK náhradu a ani tyto nebudou zohledňovány v nájmu.

Výše nájemného bude stanovena za 1 Kč.

 

Zapsala: L.Kučerová