SK zápis 2010-09

Z á p i s ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 8.9.2010.

 

Přítomni:Hanuš, Boučková, Zeiska P., Flaška, Zeiska R., Kučerová.

Omluveni: Vojtíšková

 

 • Kontrola minulého zápisu.

 • P.Hanuš a p.Kučerová informovali o schůzce s právníkem ohledně věcného břemene přístupu do nemovitosti čp.298 – JUDr.Suchánek nevidí reálné soudní vymáhání přístupu z důvodu toho, že nemovitost přístup z veřejné komunikace má, bez ohledu na to, že stávající vchod do nemovitosti je z cizího pozemku – pozemku Sokola Běloves, který byl této organizaci byl přisouzen soudně v restituci. Navrhuje dohodnout se se Sokolem Běloves na uzavření smlouvy na předkupní právo při prodeji nemovitosti čp.298 ve prospěch Sokola Běloves.

 • Návrh výboru: Nabídnout nemovitost čp.298 stávající zájemkyni /sl.Rousková/ za 1350 tis.Kč a vyprojektovat alternativní vchod do nemovitosti zezadu z pozemku patřícího k nemovitosti. Technické zpracování projektu zajistí R.Zeiska - předpokládané náklady 50 tis.Kč. O tyto náklady nabídnout slevu z kupní ceny na 1 300 tis.Kč.

 • Informace p.Hanuše-stávající čtyřkolka bude dle posledních informací do konce příštího týdne.

 • Rodina Voleských požádala telefonicky p.Hanuše o pozastavení členství v SK na letošní zimní sezonu – z důvodu časového zaneprázdnění.

 • Je v jednání přistoupení dvou nových členů SK – p.Hanuš je s nimi v jednání.

 • Byl odsouhlasen nákup křovinořezu pro potřeby SK-zajistí p.Hanuš. Nákup pily je odložen, na sezonu 2010/11 je dřevo zajištěno. Výbor odsouhlasil pro další sezony nákup 1-2 m3 palivového dříví z pily již nařezaného a rozštípaného – cena cca 1000,-Kč/m3.

 • Do 15.11.2010 je třeba požádat o dotaci ČSTV na provoz a údržbu TVZ-p.Kučerová, p.Hanuš.

 • Případná možnost dotace od KÚ – informace od p.Kalivody – schůzku domluví p.Zeiska P.

 • Nová čtyřkolka – zvážit možnost oslovení stávajících prodejců, zda by nevzali čtyřkolku protiúčtem a zjistit případnou možnost splátek nového stroje.

 • Provést fakturaci nákladů spojených se zamýšleným odkupem části pozemku /56 m2/ na Sokol Běloves.

 • Přítomní členové výboru SK souhlasí jednohlasně s podáním žádosti o změnu územního plánu – požádat o změnu účelu využití parcely 38/1 k.ú, Běloves ze sportoviště na stavební pozemek – zajistí R.Zeiska do 30.9.2010.

 

Zapsala: L.Kučerová