SK zápis 2011-09 

Zápis ze schůze členů lyžařského oddílu SK Běloves, konané dne 15.9.2011

 

Přitomni: Hanuš, Zeiska, Flaška,Boučková, Kučerová, Ožďanová

1. Pí Ožďanová – zúčastnila se tohoto zasedání a podala požadované informace,

  • na BÚ je k dnešnímu dni zůstatek Kč 266716,- a na termínovaném účtu je Kč 470226,-

  • předala výboru fakturu za vedení účetnictví na Kč 1600,-

 

Úkol 03/01: p. Hanuš dořeší podpisový vzor k termínovanému účtu.

Termín: na dalším zasedání bude informovat

 

K úkolu č. 01/04: Smlouva o nájmu mezi TJ Sokol Běloves a SK Běloves se dodatečně měnit nebude – je již podepsaná, ale doporučuje se cvičitelům zapsat případný pokles teplot při cvičeních pod 18 st.C do návštěvní knihy, aby bylo možné vyvolat jednání o řešení.

Úkol trvá.

 

K úkolu 01/05 : Snížení nákladů za vodné a stočné - bylo dohodnuto, že oddíl Fotbalu zajistí zneprůchodnění dešťové kanalizace ze hřiště a vytvoří vsakovací jímky, vyčistí a odstraní betonová dna.

Termín: do konce září 2011

 

2. Na základě schůzky v Bonátu v 08/2011 výbor odhlasoval text nesouhlasného stanoviska ke zřízení „Přírodní památky Březinka“ a schválil jeho zaslání na MěÚ v Náchodě a na Krajský úřad v Hradci Králové. Zaslání bylo provedeno předsedou p. Hanušem 12.9.2011.

 

3. Z rozpočtu města SK Běloves obdržel dotaci ve výši Kč 21000,- a ze smlouvy vyplývá, že je určena na vlastní sportovní činnost dětí a mládeže do 18ti let, údržbu sportovního zařízení a úhradu energie.

Úkol 03/02 :

P. Zeiska byl v souvislosti s probíhajícími jednáními ve věci „Přírodní památka Březinka“ a se změnou územního plánu , pověřen jednáním s p. Malinou (vlastník pozemku), zda by byl ochoten požádat o změnu využití pozemku z louky na sportoviště v připravovaném novém územním plánu.

Termín: na dalším zasedání bude informovat

 

Úkol 03/03:

Výbor odsouhlasil návrh předsedy SK Běloves p. Hanuše podat u „Sportovní a kulturní nadace města Náchoda“ žádost o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 15-20 tis. Kč. Nadace je určena na podporu občanských aktivit v kultuře a sportu. Předmětem žádosti bude příspěvek na péči o cesty v prostoru Montace.

Termín: do konce 09/2011

Zajistí: p. Hanuš

 

Úkol 00/01:

Znovu bylo požádáno o vyčíslení nákladovosti jednotlivých oddílů za rok 2010.

Zajistí: Libuše Kučerová

 

5) Výbor souhlasí s uhrazením nákladů na pohonné hmoty do sekačky na údržbu hřiště u Sokolovny.

6) P. Hanuš v srpnu oslovil prostřednictvím e-mailu členy výboru SK Běloves s dotazem, zda by ostatní členové výboru souhlasili s nákupem vleku za čtyřkolku - jednalo se o vlek za 5000 Kč., zánovní, s STK, nabídku zprostředkoval Petr Zeiska. Členové výboru - Slováková, Zeiska, Boučková, Hanuš - s nákupem souhlasili. Nabídka vleku však nakonec nebyla realizována, neboť nabízený vlek byl nakonec prodán.

 

Úkol 03/04: Stále trvá poptávka po vleku za čtyřkolku.

Zapsala: Slováková